De Cruyderie - Kruiden zoals vroeger

Kruiden worden al eeuwenlang ingezet als smaakmaker, medicinaal en voor rituelen. Met "De Cruyderie" geeft Jessica historische kruidenworkshops en doet ze aan re-enactment als kruidenvrouw op (historische) evenementen. Wel niet te luid zeggen, want anders denken mensen nog dat ze een heks is... 

Voor elke kwaal een kruid*. Dat is hoe in lang vervlogen tijden, voor er huisartsen waren zoals wij ze kennen, kruiden werden ingezet. De kennis van kruiden werd van moeder op dochter doorgegeven. In een gemeenschap, was er minstens 1 vrouw die raad wist. Daarnaast werden kruiden, uiteraard, ook in de keuken, of beter gezegd, boven het kookvuur gebruikt en tijdens rituelen. Deze rituelen maakten vaak deel uit van het plaatselijke volksgeloof. Met De Cruyderie geeft ik historische kruidenworkshops, lezingen en doe ik aan re-enactment op evenementen. In onze blog kan je meer lezen over kruiden die al van oudsher worden gebruikt. 


Menta, als Platearius weet,
es .i. cruud droghe ende heet.
Hof mente es beter, segmen mi,
dan die ackermente si.
Hem die tantvleesch ende mont
hevet quaet ende onghesont:
siede hofmente in aisijne
ende wriver mede die tande sine
sochte, ende wrive der an
pulver van drogher menten dan.
Salmen oec jeghen venijn
gheven dranc, so salter in sijn.
Wijn dar mense in siet, wilmen weten,
ende dat pulver der of gheten
can der maghen cracht vernuwen
ende doet ter cure verduwen.


~ Jacob van Maerlant, uit "Der Naturen Bloeme" (13de eeuw)

Het aanbod van De Cruyderie

Kruidenworkshops

Kruidenworkshops met historische kruidenrecepten en hun verhaal / ritueel

Op evenementen

Jessica als kruidenvrouw op jouw evenement walk-in workshops mogelijk

Lezingen

Vertellen over geschiedenis en kruiden op school of op evenementen

* opgelet, kruiden kunnen nooit een bezoek aan een dokter of medicijnen vervangen. Raadpleeg steeds een arts bij ziekte.